8e3f5bce-5962-4ef9-ad3a-0f7b458d405e-LeVanThanh512

Hải Phòng là thành phố cảng biển, cửa chính ra biển của miền Bắc Việt Nam, có đầu mối giao thông quốc gia tổng hợp với đầy đủ các lợi thế về đường biển, đường sông, đường sắt, đường bộ và hàng không, đầu mối giao thương của quốc gia và quốc tế. Với những lợi thế vượt trội, thành phố Hải Phòng được xác định là đô thị loại I trung tâm cấp quốc gia, là một cực tăng trưởng động lực của vùng Đồng bằng duyên hải Bắc bộ.

Giới thiệu về Hải Phòng